CO JE TO AIDA

AIDA je anglický akronym pro účinný model stupňového působení propagace, který postupuje krok za krokem čtyřmi etapami. Attention – upoutat pozornost Interest – vzbudit zájem o informace a produkt (bezděčná pozornost přechází v záměrnou) Desire – vytvoření touhy (přání, rozhodnutí) vlastnit produkt Action – výzva k akci (lidé zašlou objednávku nebo si jdou produkt koupit) Někdy se Číst více…

Co je to copywriting

Copywriting Copywriting je tvorba reklamních a marketingových textů, které mají podpořit prodej výrobků a služeb. Textař, který se zabývá oborem copywritingu, se označuje jako copywriter. Označení vzniklo spojením dvou slov: copy (v tomto významu reklamní sdělení) a writer (autor). Copywriter píše texty reklam, webových stránek, tiskových zpráv, PR článků, katalogů a návrhy sloganů a názvů. Copywriteři jsou nejčastěji zaměstnání jako kreativci v reklamních agenturách a větších Číst více…

Normostrana

Normostrana přesně říká, jak je text dlouhý Normostrana je standardizovaná strana textu. Ta udává, kolik znaků se vyskytuje na jedné stránce. Jde tedy o text o určitém počtu znaků. Konkrétně 1800 znaků (včetně mezer). Napíšeme-li tedy text, jehož délka bude 1800 znaků, napsali jsme text o délce jedna normostrana. Jedna normostrana obsahuje přibližně Číst více…