Co je to copywriting

Co je to copywriting

Copywriting

Copywriting je tvorba reklamních a marketingových textů, které mají podpořit prodej výrobků a služeb. Textař, který se zabývá oborem copywritingu, se označuje jako copywriter. Označení vzniklo spojením dvou slov: copy (v tomto významu reklamní sdělení) a writer (autor).

Copywriter píše texty reklam, webových stránek, tiskových zpráv, PR článků, katalogů a návrhy sloganů a názvů. Copywriteři jsou nejčastěji zaměstnání jako kreativci v reklamních agenturách a větších webdesignérských firmách.

Každé z reklamních médií má svá specifická pravidla psaní textů a reklamy. Obecně lze shrnout požadavky na reklamní text do následujících bodů:

  1. stylistická a gramatická správnost
  2. unikátnost a přínos pro čtenáře
  3. obsah důležitých informací
  4. pozitivní nádech
  5. důvěryhodnost
  6. přesvědčivost
  7. čtivost

Web copywriting

S nástupem internetového média se začal vyvíjet obor web copywritingu, tedy psaní pro web. Na webu lidé čtou jinak než v tisku a texty určené pro klasická média na webu obvykle nefungují. Je důležité si uvědomit, že lidé na internetu stránky vlastně nečtou, ale nejdříve je skenují očima a hledají kousky potřebných informací. Texty pro web musí být vhodně členěné s dostatečným zvýrazněním klíčových slov, seznamů, citací, nadpisů apod. Struktura, rozsah i formát se přizpůsobuje tak, aby výsledný text byl dobře skenovatelný očima. Při psaní se obyčejně využívá princip obrácené pyramidy a model AIDA. Web copywriter by měl znát základy SEO. Obor se postupem času tak rozmohl, že místo web copywriting a web copywriter se obecnějším termínem copywriting začalo označovat psaní pro web.

SEO copywriting

SEO copywriting je spojení techniky SEO a copywritingu. Tato činnost spočívá v optimalizaci textu webových stránek pro vyhledávače, který se nesoustředí pouze na zdrojový kód, ale na celkovou kvalitu obsahu webu. SEO copywriting se stará o aktuální, unikátní, zajímavý a pro čtenáře přínosný obsah. Klíčová slova je třeba umístit tak, aby byla dobře viditelná – v titulku stránky, hlavním nadpisu, podnadpisech, úvodním odstavci, alternativním popisku obrázků a jednou či dvakrát v textu. Je vhodné používat synonyma a klíčová slova přirozeně skloňovat. Nepřirozené texty obvykle vyhledávače již dokážou rozpoznat.


Zdroje:
HORŇÁKOVÁ, Michaela. Copywriting. Brno: Computer Press, 2011. 252 s. ISBN 978-80-251-3269-2.
KŘÍŽEK, Zdeněk; CRHA, Ivan. Jak psát reklamní text. [s.l.]: [s.n.] ISBN 80-247-0556-7.
ŠENKAPOUN, Pavel. Webcopywriting pro samouky. 1.. vyd. Brno: Zoner Press, 2015. 208 s. ISBN 978-80-7413-17
https://cs.wikipedia.org/wiki/Copywriting