Normostrana

Normostrana

Normostrana přesně říká, jak je text dlouhý

Normostrana je standardizovaná strana textu. Ta udává, kolik znaků se vyskytuje na jedné stránce. Jde tedy o text o určitém počtu znaků. Konkrétně 1800 znaků (včetně mezer). Napíšeme-li tedy text, jehož délka bude 1800 znaků, napsali jsme text o délce jedna normostrana. Jedna normostrana obsahuje přibližně 250 slov.

  • 1 NS = 1800 znaků (30 řádků po cca 60 úderech, včetně mezer).
  • Řádkování 1,5.
  • Velikost písma 12 nebo 14.
  • Okraje 3 cm z obou stran, 2,5 cm shora a zdola.
  • Text zarovnat do bloku (viz stejnojmenná funkce na horní liště Wordu).

Je třeba říci, že dnes už nejde tolik o to, aby byl text o zmíněném počtu znaků zobrazen na jediné stránce, ale o to, aby existovalo jednotné měřítko, jak je text dlouhý. Kdyby nebyla normostrana, těžko bychom objektivně určovali délku textu, neboť na jeden list papíru se vleze určitý počet znaků – podle velikosti písma, řádkování apod.

Nejčastěji se s pojmem normostrana setkáte v copywritingu, kdy copywriter píše pro klienta (firmu, e-shop, podnikatele) text na určité téma o určité délce. Ta se počítá právě na počet normostran. Klient pak přesně ví, jak bude text dlouhý, a tedy kolik za něj zaplatí. Jde o jasné měřítko ohodnocení délky strany nezatížené velikostí písma a dalšími aspekty.


Normostrana se také užívá například v oblasti překladatelství či publicistiky: překladatel si účtuje cenu podle počtu normostran překladu, novinář dostane zadání na článek o určitém počtu normostran, student musí odevzdat odbornou práci o délce stanovené počtem normostran, autorský honorář se stanovuje v korunách za normostranu atp.

Zdroje:
https://www.pocetznaku.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Normostrana 
http://www.rozmery-velikosti.cz/normostrana-pocet-znaku-a-slov.htm