Co jsou sociální média
Kiev, Ukraine - May 20, 2013 - A social media logotype collection of well-known social network brand's placed on modern computer keyboard. Include Facebook, YouTube, Twitter, Google Plus, Instagram and more other logos.

Co jsou sociální média

Sociální média jsou nástroje, které umožňují lidem tvořit, sdílet a vyměňovat mezi sebou informace a multimediální obsah v rámci virtuální komunity nebo sítě. Spadají do podmnožiny médií, které považujeme za formu sdělovacích prostředků. Jedná se o vysoce interaktivní platformy, které za pomocí mobilních a webových zařízení poskytují efektivní způsob tvorby vlastního obsahu. Těmito možnostmi sociální média zásadně změnila způsob, jak mezi sebou organizace, komunity, podniky i jednotliví uživatelé komunikují.

Od tradičních médií se sociální média odlišují v mnoha ohledech. Zásadním rozdílem je, že tradiční médium představuje jediný zdroj informace, kdežto na sociálním médiu informace z mnoha zdrojů proudí k mnoha uživatelům. Velkým rozdílem je také možnost okamžité reakce, editace, komentáře či jiného zásahu do obsahu.

Sociální média se stávají nedílnou součástí online života, jelikož jejich prvky jsou stále častěji zakomponovány do tradičních webů (např. sekce pro komentáře, tlačítka pro sdílení). Po obchodní stránce jsou sociální média využívána k propagaci produktů, zviditelnění značky, navázání bližšího kontaktu se zákazníkem či rozjetí nového businessu.

Sociální média se v čase vyvíjejí a vzdalují svým kořenům. Sociální média, která vyrostla na tom a jenom díky tomu, že uživatelům ukazovala vše, co si uživatelé objednali, se postupem času mění na stroj snažící se jen co nejvíce připoutat diváka s cílem ukázat mu co nejvíce inzerce

Charakteristika sociálních médií

Aktuálnost

Sociální média se snaží o udržení co největší aktuálnosti. Toho dosahují například skrze RSS feed, či skrze různé notifikace které upozorňují uživatele na nový obsah.

Editace

Editace zaručuje proměnlivost obsahu. To zabraňuje jeho zastarání a vytváří dynamické prostředí pro spolupráci. Tato vlastnost je nejvíce patrná například na samotné Wikipedii.

Validace

Sociální média umožňují uživatelům hodnotit zveřejněný obsah. Ten pak získává určitou reputaci a má vypovídací hodnotu pro svého potenciálního konzumenta ještě před samotným prohlédnutím. Na tomto principu pracuje např. server Digg.com. Ten se specializuje na třídění obsahu a poté pro své návštěvníky vybírá ty nejzajímavější články právě publikované na internetu.

Sdílení

Vzájemná propojenost je základní schopností internetu. I obsah sociálních médií je tedy možno sdílet mezi jejich uživateli, ale i napříč jednotlivými platformami a službami.