Co je to webdesign a co dělá webdesignér?

Co je to webdesign a co dělá webdesignér?

Velmi často se setkávám s názorem, že webdesign je grafika a webdesignér je tedy grafik. Mnoho lidí má tedy zaškatulkováno, že web tvoří grafik. Tvorba grafiky webu je však ve skutečnosti tou nejmenší součástí webdesignu.

V tomto článku Vám ukážu tajemství skutečného profesionálního webdesignu a co byste od něj jako zadavatelé webu měli očekávat.

Webdesign a grafika

Slovo design znamená  „návrh“ a ne
„grafika“. Návrh může mít spoustu podob a může popisovat řadu aspektů výsledného produktu. Jeho vzhled je opravdu jen malou částí celkového návrhu.

Webový design tedy znamená v češtině „návrh webu“. Jde o obor, do kterého se prolíná spousta dalších oborů.


Webdesign je mezioborová disciplína, která využívá poznatky vizuální komunikace, interakčního designu, psychologie (především ovlivňování a rozhodování lidí), marketingu, brandingu, copywritingu, gamifikace a dalších oborů. Cílem webdesignu je vytvořit funkční webové stránky nebo webové aplikace.

Zdroj: Wikipedia


Návrh webu vždy vychází ze zadání, v němž se prolínají potřeby zadavatele webu s potřebami cílové skupiny, tedy budoucích uživatelů webu.  Vy jako zadavatel webu musíte vědět, jaké cíle má web plnit a kdo jsou vaši potenciální zákazníci.

V dalším kroku webového návrhu (webdesignu) je třeba provést analýzy, které se stanou podkladem pro celý projekt webu. Výsledkem je tedy popis cílů webu, komu je určen, jaký obsah by měl mít a jak by měl fungovat, aby plnil vaše zadání. Malou součástí návrhu je pak i zadání pro grafika.

Nejjednodušší je vysvětlit webdesign jako průnik vizuální komunikace, obsahové strategie a interakčního designu, které doplňují vhodné marketingové aktivity. Webdesigner tedy vytváří vizuální systém pro obsah, který vhodným způsobem strukturuje a vzájemně provazuje tak, aby bylo dosaženo maximálního účinku vzhledem k cílům webu a jeho konverzním akcím.

Hierarchie potřeb ve webdesignu, jenž je jakousi analogií k pyramidě psychologa Maslowa, představuje jeden z pohledů na webdesign. Finanční a časová náročnost tvorby webu odráží konkurenčnost prostředí, do kterého je web zasazen – čím je lepší konkurence, tím vyšší jsou nároky na zpracování webu a jeho vlastnosti. Pro ilustraci konkrétní příklad – státní správa může z pohledu webdesignu skončit na přístupnosti, protože přístupnost je částečně podložena legislativou. E-shop s parfémy musí být nejen technicky správně vytvořený, ale zároveň dostatečně přesvědčivý, jinak nemá šanci fungovat a vydělávat.

Stupně pyramidy

Stupně jsou seřazeny v opačném pořadí, aby dávaly smysl ve čteném textu, tzn. nalezitelnost je základ, do kategorie dlouhodobě smysluplných webů se dostanou prakticky jen jednotky webů. Stupně nelze přeskočit – skvěle přesvědčivý web, který jeho cílová skupina nedokáže najít, je majiteli k ničemu.

 1. Nalezitelnost – web je nalezitelný pro jeho cílovou skupinu s využitím optimalizace pro vyhledávače, marketingu, sociálních sítí, popř. předáním vizitky
 2. Dostupnost – web funguje technicky bezchybně a rychle se načítá (např. netrhá se text při jiném rozlišení)
 3. Přístupnost – web jsou přizpůsoben pro zobrazení na mobilních telefonechch (tabletech), pro nevidomé/postižené a je napsán sémanticky správně
 4. Použitelnost – web je jednoduchý pro používání – využívá design patterns a má dobře navrženou informační architekturu
 5. Intuitivnost – ovládání webu se shoduje s mentálním modelem jeho návštěvníků (příklad: mapu je možno ovládat tahem myši a nikoliv jen pomocí klikání na růžici – oba přístupy jsou použitelné a pochopitelné, ale pouze první je intuitivní)
 6. Důvěryhodnost – web je důvěryhodný pro návštěvníky (důvěřují provozovateli natolik, že jsou ochotni provést konverzní akci)
 7. Přesvědčivost – web využívá principy lidského chování k tomu, aby návštěvníka přesvědčil ve vykonání konverzní akce
 8. Emocionální propojení – web využívá emoce, aby si ho návštěvníci zapamatovali a vrátili se na něj (např. tzv. roztomilé obrázky)
 9. Příjemnost – používání webu zanechá v návštěvníkovi kladný pocit a ten ho začne využívat opakovaně, protože ho to baví (nejčastěji díky kombinaci psychologie, gamifikace a skutečně užitečného obsahu / funkcionality)
 10. Smysluplnost – web má systematicky uspořádaný text, tak aby dával smysl

Webdesignér a jeho práce

Jak už víme, tak prací webdesignéra není tvorba grafického návrhu webu, ale má za úkol vytvořit projektovou dokumentaci a zadání pro další profese. Měl by se proto vyznat v dalších profesích: v kódování a programování, psychologii, copywritingu, marketingu, grafickém designu,…

Jeho prací je tedy:

 • Pochopit správně motivaci zadavatele a korigovat jeho představy do skutečných obchodních cílů, které bude web plnit.
 • Analyzovat byznys a cíle zadavatele, a jeho konkurenci.
 • Provést analýzu zákazníka a popsat způsob, jakým přemýšlí a uvažuje vzhledem k obsahu webu.
 • Provést analýzu klíčových slov používaných ve vyhledávačích.
 • Navrhnout obsahovou architekturu webu a popsat obsah jednotlivých stránek webu.
 • Připravit zadání grafického designu.
 • Připravit podklady pro tvorbu obsahu webu.
 • Může, ale nemusí dohlížet na celý projekt jako projektový manažer či odborný dozor.
 • Korigovat výsledek projektu a zajistit případná testování

Cílem webu je přinášet majiteli nebo návštěvníkům stránek užitek. Tomu by měla být podřízena snaha webdesignera – aby se vyplatily náklady spojené s tvorbou webu a aby web dobře sloužil svému účelu, tj. například v případě komerčních stránek vytvořil finanční zisk.

Vzdělání webdesignerů

Webdesign je velmi mladý obor a to se projevuje i v přístupu ke vzdělání. V České republice neexistuje jediná vysoká škola, která by nabízela komplexní přístup ke vzdělávání webdesignerů. Webdesigneři jsou tedy převážně samouci, a to se výrazně projevuje na vysoké variabilitě kvality jejich výstupů.

Potřebujete tedy webdesignéra?

Na tuto otázku existuje jednoduchá odpověď. Stačí si uvědomit, že když jste nemocní, tak se neléčíte sami, ale jdete za odporníkem, za lékařem. Když máte pokažené auto, jdete za odporníkem, za automechanikem. Když chcete postavit nový dům, jdete za stavařem. Stejné je to i s novým webem, pokud chcete opravdu funkční web, jdete za webdesignérem.

Funkční web znamená, že:

 • Na web přicházejí relevantní návštěvníci.
 • Web je ovlivňuje/pomáhá jim tak, že provedou konverzní akci (akce), která je v souladu se záměrem tvůrce webu.
 • Návštěvníci se na web vrací a provádějí stejnou nebo další akce.
 • Web návštěvníky zaujme natolik, že o něm mluví sami od sebe s dalšími členy cílové skupiny webu.
Jak si vybrat dobrého webdesignéra?

Na webu studia či jednotlivce hledejte informace o tom, jakým způsobem pracuje a jaký bude postup prací na webu:

 • Začíná grafickým návrhem? Pak jste našli grafika a nikoliv webového designéra.
 • Našli jste jen informace o technickém zpracování webu? Pak jste natrefili na programátora nebo kodéra a nikoliv na webdesignéra.
 • Nenašli jste vůbec nic z výše jmenovaného? Pak jste natrefili na agenturu, která tvorbu webu pouze zadává externistům.

Ve všech třech případech jste na špatné adrese.

Webdesignér se vás nikdy nebude ptát, jak by měl web vypadat a co na něm chcete!