Jak ubránit svou značku? Ochranná známka je základ

Jak ubránit svou značku? Ochranná známka je základ

Ochranná známka je institut, díky kterému můžete chránit své logo či označení svého výrobku nebo služby. V poslední době se dokonce rozšiřuje portfolio toho, co lze pomocí ochranné známky chránit. Jak nám může ochranná známka pomoci, co všechno lze ochránit a jak takovou ochrannou známku zaregistrovat?

Ochranná známka je všestranně použitelné označení, které pomáhá spotřebitelům zorientovat se v pestré nabídce výrobků a služeb stejného druhu. Jejím cílem je takové výrobky a služby natolik odlišit, aby nedocházelo k záměně a spotřebitel tak mohl vybrat přesně to, co mu vyhovuje. Aniž bychom si to možná uvědomovali, s výrobky chráněnými ochrannými známkami se setkáváme prakticky na každém kroku. Tento článek se zaměřuje na základní charakteristiku ochranných známek. Podrobně doporučujeme problematiku prostudovat v zákoně č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (…). Nyní navíc vešla v účinnost jeho novela č. 286/2018 Sb., která do rybníčku ochranných známek přináší velké množství novinek.

Co můžeme ochránit?

Ochranné známky se všeobecně dělí do několika skupin, podle toho, jaká označení chrání.

Nově tedy ochranná známka nemusí být graficky znázornitelná, což je v podstatě taková malá revoluce. Zapsat bude nyní možné ochranné známky zvukové, pohybové, holografické či multimediální.

O tyto novinky tedy bude obohaceno již tradiční dělení, které ochranné známky rozděluje na:

  • Slovní – označení nejen pouze slovem, ale je možné znázornění i v grafické podobě (např. Ikea včetně fontu a žluté a modré barvy),
  • Obrazové – zde spadají například různá obrazová loga značek (například tři barevné kostky v logu Shoptetu),
  • Prostorové, neboli trojrozměrné – například láhev od Coca Coly, nicméně tady už je problematika trošku na pomezí možnosti ochránit takový výrobek průmyslovým vzorem,
  • Kombinované – kombinace předchozích tří, například by to mohla být láhev od Coca Coly včetně etikety.

Chránit se dá jak černo-bílé, tak barevné provedení. Myslete ale na to, že v okamžiku žádosti o ochranu barevné varianty jsou opravdu chráněny pouze přihlášené barvy v tom konkrétním uspořádání. U žádosti o ochranu černo-bílé varianty je označení chráněno obecně, bez ohledu na barvy.

Registrace ochranné známky

Českou ochrannou známku může přihlásit pouze podnikatel  s bydlištěm či sídlem v České republice, a to pro výrobky nebo služby, které jsou předmětem jeho podnikání (tedy například lze jeho výrobky spojit s činností uvedenou živnostenském listu). Je možné nechat se zastoupit advokátem nebo patentovým zástupcem. Podáním přihlášky vznikne právo přednosti – to znamená, že kdokoli se bude později snažit o přihlášení stejného, případně podobného označení, které může být s vaším označením zaměnitelné, ochrannou známku na něj nedostane.

Přihlášení ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví vás vyjde na 5 000 Kč a její ochranu lze dále prodlužovat, vždy o 10 let. Doporučujeme projít si důkladně § 4 zákona, který podrobně popisuje důvody, pro které ochrana nemůže být přiznána. Jsou jimi mimo jiné například rozpor s dobrými mravy, nedostatek rozlišovací způsobilosti, klamavé nebo zavádějící označení či označení obsahující náboženské symboly.

Jaká práva mi po registraci náleží?

Jako majitel ochranné známky máte výlučné právo ochrannou známku používat pro označení svých výrobků a služeb. Můžete také používat symbol Ⓡ, tedy “registered”, který symbolizuje zapsanou známku. Bez vašeho souhlasu nesmí nikdo jiný stejnou nebo zaměnitelnou ochrannou známku pro stejné či podobné výrobky a služby používat. Pokud někdo prodává výrobek, který je označen shodně nebo podobně jako vaše ochranná známka, máte právo po takovém prodejci žádat informaci o původu výrobku. Můžete také u takových sporně označených či zaměnitelných výrobků či služeb žádat soud, aby nařídil stažení z trhu, a máte také nárok na náhradu případné škody. Právo používat vaši ochrannou známku můžete poskytnout i jinému subjektu, a to díky licenční smlouvě. V ní si stanovíte veškeré podmínky a s tím i případné související poplatky. Nezapomeňte však licenční smlouvu vložit do rejstříku ochranných známek, který vede Úřad průmyslového vlastnictví.

Porušení práv z ochranné známky je trestným činem. Nebojte se tedy svá práva bránit. Podle § 268 trestního zákoníku může být pachatel potrestán zákazem činnosti, propadnutím věci či dokonce odnětím svobody.